• Nasze programy

Twarze Wielokulturowego Wrocławia

Włączamy się w działania z zakresu edukacji, promocji i integracji na rzecz zachowania kulturowej tożsamości narodowej i etnicznej mniejszości narodowych oraz migrantów, jak również ich aktywności w życiu społecznym Miasta Wrocławia.

Nasz projekt pokazuje Wrocław przez pryzmat jego wielokulturowości i sposobu na budowanie przyjaznej, otwartej przestrzeni publicznej.

W ramach projektu realizujemy wywiady z przedstawicielami innych kultur i krajów, którzy mieszkają na stałe w stolicy Dolnego Śląska.

Projekt jest komplementarny

z działaniami Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w budowę wielokulturowego Miasta.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław w ramach Programu “Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022.

blank

Chcesz wspierać ten projekt?

Przekaż darowiznę lub 1% podatku
KRS:: 0000499971
Cel szczegółowy: przeciwko przemocy psychicznej.

Można również wykonać przelew na konto ORION Organizacja Społeczna tytułem "Turystyka dźwiękowa dla osób z niepełnosprawnościami".
Nasze konto znajduje się w Nest Banku:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001

blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.