Twarze Wielokulturowego Wrocławia

  • Nasze programy
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Szlakiem Kultur Wrocławia

Włączamy się w działania z zakresu edukacji, promocji i integracji na rzecz zachowania kulturowej tożsamości narodowej i etnicznej mniejszości narodowych oraz migrantów, jak również ich aktywności w życiu społecznym Miasta Wrocławia.
TWARZE WIELOKULTUROWEGO WROCŁAWIA

Nasz projekt pokazuje Wrocław przez pryzmat jego wielokulturowości i sposobu na budowanie przyjaznej, otwartej przestrzeni publicznej.

W ramach projektu realizujemy wywiady z przedstawicielami innych kultur i krajów, którzy mieszkają na stałe w stolicy Dolnego Śląska.

Projekt jest komplementarny

z działaniami Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w budowę wielokulturowego Miasta.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław w ramach Programu “Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022.

Chcesz wspierać ten projekt?

Przekaż darowiznę lub 1% podatku
KRS:: 0000499971
Cel szczegółowy: przeciwko przemocy psychicznej.

Można również wykonać przelew na konto ORION Organizacja Społeczna tytułem "Turystyka dźwiękowa dla osób z niepełnosprawnościami".
Nasze konto znajduje się w Nest Banku:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.