Przemoc wobec nauczycieli powiązana z wynikami testów i skupieniem szkół na ocenach

blank

Nowe badanie wykazuje, że w szkołach koncentrujących się mocno na ocenach i wynikach testów, przemoc wobec nauczycieli jest wyższa niż w tych, które kładą nacisk po prostu na naukę uczniów. Badanie zostało opublikowane online 20 lutego 2024 roku w Journal of School Violence.

Badacze przeprowadzili ankietę wśród ponad 9000 nauczycieli w USA krótko przed i w trakcie szczytu pandemii COVID-19, pytając o ich spojrzenie na nacisk dydaktyczny w ich szkołach. Uczestnicy zgłaszali także, czy byli narażeni na przemoc fizyczną, słowną lub wobec swojego mienia (np. samochód)  – ze strony uczniów, ale także rodziców, kolegów po fachu i/lub kadry kierowniczej szkoły.

Wyniki wykazały, że jeśli kultura szkolna była skoncentrowana na wynikach, to była związana z wyższymi poziomami wszystkich rodzajów przemocy skierowanej przeciwko nauczycielom – zarówno przed pandemią COVID-19, jak i w jej trakcie – podczas gdy w szkołach, gdzie nacisk był na opanowanie materiału, istniało mniej przemocy wymierzonej w edukatorów.

– Co było naprawdę zaskakujące, to że kult wyników przewidywał wszelkiego rodzaju wzrost przemocy ze strony uczniów i to niezależnie od tego, czy chodziło o przemoc fizyczną, groźby słowne czy przemoc wobec mienia – powiedział Eric Anderman, główny autor badania i profesor psychologii edukacyjnej na Ohio State University.

– To nie chodzi o olimpiady czy inne podobne wydarzenia. Chodził o to, że gdy skupiano się na ocenach i wynikach testów – ‘musisz mieć dobre oceny, bo szkoła to przede wszystkim oceny’ – to wtedy uczniowie częściej zachowywali się agresywnie wobec nauczycieli.

Biorąc pod uwagę dowody, że niemal połowa nauczycieli w USA jest narażona ma przemoc, autorzy doszli do wniosku, że kształtowanie kultury szkolnej głęboko zaangażowanej w naukę i posiadanie wiedzy, może uczynić uczniów szczęśliwszymi, a w ten sposób nauczycieli bezpieczniejszymi.

Anderman i współpracownicy przepytali łącznie 9363 nauczycieli w Stanach Zjednoczonych – od przedszkola do szkoły średniej, zarówno w dzielnicach podmiejskich, miejskich i wiejskich, w dwóch okresach: między jesienią 2019 a marcem 2020 oraz w roku szkolnym 2020-2021.

Do rodzajów przemocy, które nauczyciele zgłaszali, należały m.in. rzucanie w nich przedmiotami, obraźliwe słowa lub gesty kierowane w ich stronę oraz uszkodzenia mienia osobistego lub szkolnego. Badacze, oceniając kulturę szkolną, zadawali takie zagadnienia jak “Czy nauczyciele wierzą, że wszyscy uczniowie mogą się uczyć” – jako wskazanie na klimat skoncentrowany na osiąganiu mistrzostwa, lub “Czy nauczyciele lepiej traktują dzieci, które mają dobre oceny, niż inne dzieci” – co sygnalizuje atmosferę w szkole skoncentrowaną głównie na wynikach i ocenach.

W celu skutecznego znajdowania połączenia związku pomiędzy klimatem szkoły, a przemocą skierowaną na nauczycieli, naukowcy uwzględnili wiele zmiennych. Badanie pokazało też, że przemoc ta nie ustąpiła podczas i po lockdownie związanym z COVID-19. Około 65% ankietowanych nauczycieli zgłosiło co najmniej jeden przypadek groźby słownej lub uszkodzenia mienia przez uczniów przed pandemią, w porównaniu z 32% i 26% nauczycieli zgłaszających podobne incydenty odpowiednio w 2020-21. Ponad połowa nauczycieli zgłosiła przemoc ze strony rodziców przed COVID-19, liczba ta spadła do 29% na początku pandemii.

– Sytuacji jest mniej, ale nadal istnieją – mówi Anderman. – Wiele osób uważa, że w pandemii nikogo nie było w szkołach. To nie jest prawda. To uczniowie byli w domu, ale nauczyciele wiele razy byli w budynku szkoły, a niektóre akcje przemocy miały miejsce przez Zoom.

Przemoc uczniów wobec nauczycieli jest ogólnie powszechna, ale to badanie wykazało także związek między kulturą szkolną a wskaźnikami przemocy skierowanej do nauczycieli ze strony rodziców, kolegów i administratorów.

– Jeśli szkoła naprawdę skupiała się na ocenach, mieliśmy więcej przypadków, kiedy rodzice, koledzy i kadra kierownicza robili rzeczy szkodliwe wobec nauczycieli – powiedział Anderman. – Ale jeśli szkoła skupiała się doskonaleniu wiedzy przez uczniów – jeśli ludzie w szkole mówili, że to miejsce, gdzie naprawdę zachęcamy dzieci do nauki, aby mogły jak najlepiej opanować materiał, to w takiej szkole jest mniej kadry, rodziców i dyrektorów angażujących się w jakikolwiek rodzaj przemocy wobec nauczycieli.

Anderman często stosuje określenie „mistrzostwo” w odniesieniu do szkół nastawionych na naukę, niż na same oceny. Rozumie przez to taką atmosferę w szkole, w której uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu niż ich rówieśnik np. do rozwiązania równania matematycznego, nie są uważani za gorszych uczniów, a uczniowie, którzy źle wypadają na teście, mogą dostać szansę na poprawę, aby podnieść swoją ocenę. W przypadku mistrzostwa oceny nadal mają znaczenie – ale zachęcanie dzieci do prawdziwej nauki i posiadania wiedzy jest większym i wyższym celem.

Z drugiej strony, poganianie uczniów do zdobycia dobrych ocen może prowadzić do frustracji – głównego czynnika poprzedzającego agresywne zachowanie.

– To coś, co możemy zmienić i nie kosztuje to miliona dolarów – powiedział Anderman. – To kwestia poświęcenia czasu, aby naprawdę zastanowić się, jak rozmawiamy z dziećmi, ile naciskamy na oceny? Chodzi o zmianę sposobu, w jaki rozmawiamy z uczniami o tym, czym jest nauka i co jest naprawdę ważne.

Badanie to było częścią pracy Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego „Task Force on Violence Against Teachers and School Personnel”.

Źródło: Journal of School Violence (School Goal Structures and Violence Against Educators Before and During COVID-19; Eric M. Anderman, Andrew H. Perry, Hyun Ji Lee, Susan D. McMahon, Ron A. Astor, Dorothy L. Espelage, Andrew Martinez, Linda A. Reddy, Frank C. Worrell)

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.