PRAWA CZŁOWIEKA / PRZEMOC / SPRAWY SPOŁECZNE

Sądowy zakaz zbliżania się – podstawowe informacje

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie

Zakaz zbliżania się do określonych osób jest jednym ze środków karnych zawartym w art. 39 pkt 2b oraz art. 41a Kodeksu Karnego.

JAK MOŻNA UZYSKAC ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ?

Osoba pokrzywdzona w celu ochrony swoich praw już podczas postępowania przygotowawczego jest uprawniona do złożenia wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania się do Prokuratora.

KIEDY MOŻE ZOSTAĆ ZASTOSOWANY ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO OKRESLONYCH OSÓB?

W przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności sąd może orzec zakaz zbliżania się. Również w przypadku skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza użytej przemocy wbrew osoby najbliższej. Zakaz zbliżania się może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji czy innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu, a w przypadku wyżej wspominanego zakazu zbliżania się do określonych osób – kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego. Należy wspomnieć, iż Sąd orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób określa odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachowywać.

JAKI JEST CEL USTANOWIENIA ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ DO OKRESLONYCH OSÓB?

Głównym celem omawianego środka karnego jest przeciwdziałanie możliwości ponownego popełnienia przez oskarżonego przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub innego przestępstwa przeciwko wolności bądź z użyciem przemocy. Zakaz zbliżania się ma zapewnić bezpieczeństwo osobie pokrzywdzonej i ochronić ją przed sprawcą przemocy.

NA JAKI OKRES ORZEKA SIĘ ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ?

Zakaz Sąd określa w latach i wymiar środka karnego przewidzianego określa od roku do 15 lat zgodnie z art. 43 par 1 Kodeksu Karnego. Jeśli Sąd wydający wyrok połączy ten zakaz z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub z dozorem elektronicznym, to zakaz zbliżania się orzeka się w miesiącach, najkrócej na 3 miesiące do 12 miesięcy zgodnie z art. 43 par 1a.

CO W SYTUACJI NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ OSOBĘ ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ?

Sytuację niezastosowania się do orzeczonych środków karnych reguluje art. 244 Kodeksu Karnego. Osoba, która łamie zakaz zbliżania się podlega każe pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

„WIDOCZNIE SOBIE NA TO ZASŁUZYŁEŚ/ZASŁUZYŁAŚ”, „JESTEŚ SAM SOBIE WINIEN/WINNA”

Jest to nieprawda. Ofiara nie jest winna stosowania wobec niej przemocy. Takie fałszywe stwierdzenia mają na celu zdjęcie odpowiedzialności za stosowanie przemocy ze sprawcy, a przeniesienie jej na ofiarę. Pozostając nawet w związku, w którym jest przemoc od lat, nie jesteś sam sobie winien. Winny zawsze jest sprawca przemocy.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

blank
blank
blank
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.
blank

Weronika Winiarska

Mecenas związana z warszawską Kancelarią Radców Prawnych Szal i Partnerzy.

[elementor-template id="81309"]

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Hoża 86 lok. 410
  • 00-682 Warszawa
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.