Stosowanie kary śmierci za gwałt – dyskryminacja rasowa w historii USA

blank

Kilka dni temu pisaliśmy na temat kar śmierci przeznaczonych dla gwałcicieli w niektórych krajach. Dzisiaj jednak zapraszam Was na spojrzenie na karę śmierci za gwałt od strony historycznej. Stosowanie tego rozwiązania rysuje się bardzo dyskryminująco pod kątem rasy w Stanach Zjednoczonych.

Historyczne stosowanie kary śmierci za gwałt, być może bardziej niż jakiekolwiek inne przestępstwo, ukazuje rasowo dyskryminacyjny charakter kary śmierci w Stanach Zjednoczonych, a także jej jawnie rasistowskie podłoże, będące pochodną niewolnictwa i linczu. Historia ta została szczegółowo opisana przez American Civil Liberties Union, ACLU of Louisiana oraz NAACP Legal Defense and Educational Fund w sprawie Kennedy przeciwko Luizjanie, sprawie z 2008 r., w której Sąd Najwyższy USA orzekł, że kara śmierci jest niezgodna z konstytucją w przypadku każdego przestępstwa, w którym ofiara nie została zabita, w tym gwałtu na dziecku.

Historycznie rzecz biorąc, stosowanie kary śmierci za gwałt było zjawiskiem głównie na południu kraju, stosowanym w przeważającej większości wobec czarnych oskarżonych i w przeważającej większości w sprawach dotyczących zarzutów gwałtu na białej kobiecie lub dziecku. Organizacja Death Penalty Information Center (DPIC) nie zna żadnego przypadku w Stanach Zjednoczonych, w którym biały mężczyzna został stracony za zgwałcenie, a nie zabicie czarnej kobiety lub dziecka. Mimo że gwałt na białej kobiecie był przestępstwem zagrożonym karą śmierci we wszystkich stanach niewolniczych, nie wiadomo, aby na białych skazanych za gwałt wykonano egzekucję na mocy tych przepisów.

W większości stanów niewolniczych usiłowanie gwałtu na białej kobiecie również było przestępstwem zagrożonym karą śmierci dla czarnych, ale nie dla białych. Właściciel niewolników miał prawo zmuszać swoje niewolnice do seksu, a gwałt na zniewolonej czarnej kobiecie lub dziewczynie przez osobę niebędącą jej panem był uważany za przestępstwo przeciwko – uwaga – mieniu. ACLU/NAACP Legal Defense Fund zauważa, że kodeks karny stanu Georgia z 1816 r. “wyraźnie przewidywał, że gwałt popełniony przez białego mężczyznę będzie karany pozbawieniem wolności na okres nie dłuższy niż dwadzieścia lat, a próba gwałtu na okres nie dłuższy niż pięć lat, natomiast niewolnicy i ‘wolni kolorowi’ mieli być skazani na śmierć za przestępstwa gwałtu lub próby gwałtu na wolnej białej kobiecie”.

Po wojnie secesyjnej i emancypacji egzekucje pozasądowe – lincze – były nadal powszechne. Raport Equal Justice Initiative, Lynching in America, udokumentował 4075 linczów na tle rasowym w dwunastu południowych stanach między końcem rekonstrukcji w 1877 a 1950 rokiem. Prawie jedna czwarta z nich była spowodowana oskarżeniami o napaść na tle seksualnym. Setki innych czarnych zostało zlinczowanych za drobne wykroczenia społeczne, w tym za nieumyślne potrącenie białej kobiety.

Judicial executions for rape in the 20th Century reflect the continuing link to race and the legacy of slavery and lynching. According to statistics compiled by the federal government, 455 people were executed for rape in the United States between 1930 and the Supreme Court’s decision overturning existing death penalty statutes in 1972. 405 (89.1%) were black. The use of the death penalty for rape remained almost exclusively a Southern phenomenon: 443 of the executions for rape (97.4%) occurred in former Confederate states.

Egzekucje sądowe za gwałt w XX wieku odzwierciedlają stały związek z rasą oraz spuścizną niewolnictwa i linczu. Według statystyk opracowanych przez rząd federalny, w latach 1930-1972 w Stanach Zjednoczonych stracono za gwałt 455 osób (zanim w 1972 roku Sąd Najwyższy uchylił obowiązujące ustawy o karze śmierci) i aż 405 (89,1%) z nich było czarnych. Stosowanie kary śmierci za gwałt pozostawało niemal wyłącznie zjawiskiem południowym: 443 egzekucje za gwałt (97,4%) miały miejsce w byłych stanach Konfederacji.

Źródło: Death Penalty Information Center

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.