ARCHIWUM

Substancje chemiczne pochodzące z działalności człowieka w ostrygach

ARCHIWUM

Substancje chemiczne pochodzące z działalności człowieka w ostrygach

Jak wszyscy wiemy, oczyszczalnie ścieków oczyszczają wodę, która trafia do naszych zlewów i spłukuje toalety. Jednakże nie są w stanie usunąć wszystkiego.

Badania z 2021 roku przeprowadzone przez naukowców z Portland State wykazały niski poziom substancji farmaceutycznych i chemicznych środków higieny osobistej w ostrygach, które zespół rozmieścił w różnych odległościach od rur ściekowych wzdłuż wybrzeża Oregonu i Waszyngtonu. Badania przeprowadziły Elise Granek, profesor nauk środowiskowych i zarządzania na Portland State University oraz Amy Ehrhart, niedawna absolwentka programu doktoranckiego PSU “Ziemia, środowisko i społeczeństwo”.

Aby zbadać, w jaki sposób zanieczyszczenie wód różni się w zależności od bliskości urządzeń ściekowych, Ehrhart i Granek umieścili mające jeden tydzień ostrygi pacyficzne w miejscach, gdzie znajdowały się ścieki (czyli niezatwierdzonych przez agencje stanowe jako miejsca hodowli ostryg) oraz w pobliżu miejsc akwakultury ostryg (zatwierdzonych do hodowli ostryg) – wszystko wzdłuż wybrzeża Oregonu i Waszyngtonu. Po upływie dziewięciu i dwunastu miesięcy ostrygi zostały zebrane, zmierzono ich zdrowie i wielkość, a następnie przebadano ich tkanki pod kątem obecności farmaceutyków i substancji chemicznych zwanych alkilofenolami, które są stosowane w wielu produktach higieny osobistej i produktach przemysłowych. Alkilofenole są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną, które mogą wpływać na wzrost i rozmnażanie organizmów wodnych.

Spośród 63 badanych związków Granek i Ehrhart znaleźli w ostrygach tylko sześć. Dwa farmaceutyki wykryte w ostrygach to mikonazol, lek dostępny bez recepty, stosowany w infekcjach grzybiczych (głównie na stopach) oraz virginiamycyna, antybiotyk weterynaryjny stosowany w hodowli zwierząt. Zgodnie z oczekiwaniami, stężenia farmaceutyków były wyższe w pobliżu miejsc, w których znajdowały się ścieki. Stan ostryg był również gorszy w miejscach, w których znajdowały się ścieki, w porównaniu z miejscami w pobliżu farm ostryg.

Cztery rodzaje alkilofenoli znaleziono w ostrygach ze wszystkich miejsc badań.

– Ma to sens, ponieważ są one naprawdę wszechobecne – powiedziała Ehrhart. – Znajdują się we wszystkich rodzajach produktów domowych i przemysłowych.

Produkty codziennego użytku, takie jak detergenty, kosmetyki, mydła i środki czyszczące, często zawierają alkilofenole, podobnie jak mieszaniny pestycydów stosowane w leśnictwie. Poziomy substancji chemicznych, choć wykrywalne, były znacznie niższe niż te odnotowane w innych badaniach prowadzonych w ujściach rzek w pobliżu bardziej zaludnionych obszarów.

– Poziomy, które znaleźliśmy były bardzo niskie – powiedziała Ehrhart. Zauważyła ona, że wykryte poziomy są znacznie niższe niż poziomy określone przez Agencję Ochrony Środowiska dotyczące nonylofenolu u ludzi oraz oraz dopuszczalne limity antybiotyków w mięsie określone przez Food and Drug Administration. – Jest mało prawdopodobne, aby stanowiło to zagrożenie dla konsumentów skorupiaków – powiedziała. Ponadto Departament Rolnictwa w Oregonie i Departament Zdrowia w Waszyngtonie stale monitorują i zatwierdzają obszary, na których hoduje się skorupiaki, aby zapewnić, że spełniają one surowe normy jakości wody gwarantujące bezpieczeństwo żywności.

Jednak sama obecność tych chemikaliów w ostrygach, które znajdują się stosunkowo daleko od miejsc oczyszczania ścieków i na słabo zaludnionych obszarach przybrzeżnych, sugeruje, że obecna technologia oczyszczania ścieków, strategie łagodzenia skutków burz oraz wytyczne dotyczące stosowania alkilofenoli w przemyśle mogą być niewystarczające. Może to być zła wiadomość dla zwierząt wodnych, w tym skorupiaków.

– Nie jest to problem związany z akwakulturą. Problem pochodzi z górnego biegu rzeki, ale trafia jednak do akwakultury i może mieć negatywny wpływ na ostrygi, biorąc pod uwagę inne badania dotyczące wpływu alkilofenoli na zwierzęta – mówi Granek. – Wskazuje to więc na potrzebę zajęcia się źródłami tych alkilofenoli.

Granek zasugerowała, że możliwe rozwiązania dla tego rodzaju zanieczyszczenia wód obejmują modernizację oczyszczalni ścieków i tworzenie przepisów, które dotyczą stosowania produktów przemysłowych zawierających alkilofenole.

Osoby prywatne również mogą dołożyć starań, aby nie spłukiwać leków w zlewach i toaletach, a zamiast tego korzystać z pojemników na odpady dostępnych w wielu aptekach.

 – W przypadku farmaceutyków chodzi o ich lepsze usuwanie, a w przypadku alkilofenoli – o kupowanie produktów, które ich nie zawierają – powiedziała Ehrhart.

Trudno jest określić, które produkty zawierają alkilofenole, czytając listę składników, dlatego Ehrhart sugeruje, aby szukać oznaczenia “Safer Choice” wydawane przez Agencję Ochrony Środowiska USA. – Jeśli zobaczysz je na środkach czyszczących i detergentach, oznacza to, że produkty te nie zawierają alkilofenoli, a więc są lepsze dla środowiska. W Polsce – według naszej wiedzy – niestety nie posiadamy takiego rozwiązania.

Źródło: Marine Pollution Bulletin

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.