Ukryta strona pandemii: nierówności społeczne

Zwalczanie nierówności społecznych to mantra powtarzana w wielu krajach. Organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, mają jednostki oraz ekspertów, którzy zajmują się społecznymi determinantami zdrowia i równości.

Jednak biorąc pod uwagę pandemię Covid-19 i czynniki społeczne oraz strukturalne, które mają wpływ na zdrowie, pozostają one w tle.

W końcu, komu udało się wskazać ogromne nierówności w zakresie zdrowia w odniesieniu do wskaźników śmiertelności z powodu Covid-19?

To nie byli ci spośród nas, którzy poświęcili lata pracy zajmując się tą tematyką – krzycząc na próżno. To były media. To media zwróciły uwagę na wskaźniki śmiertelności wśród czarnych Amerykanów i mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii. Wydawało się, że taka sama sytuacja miała miejsce również we Francji, gdzie nie ma danych dotyczących grup etnicznych i dlatego zostały  one wywnioskowane na podstawie geograficznych różnic we wskaźnikach śmiertelności. Stopniowo, tego typu dane w niektórych krajach stają się dostępne: na przykład analizy opracowane przez Biuro Statystyki Narodowej w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych, jak dokument roboczy przygotowany przez JT Chen & N. Kreiger. Analizy te pokazują, iż liczba ludzi umierających z powodu Covid-19, którzy należą do grup mniej uprzywilejowanych społecznie jest nieproporcjonalnie większa.

Wielu z naukowców, w tych trudnych dla nasz wszystkich okolicznościach, musiało próbować samodzielnie gromadzić dane i znaleźć sposób na połączenie różnych ich zestawów. Aby dogłębnie poznać choroby takie jak Covid-19, konieczna jest dostępność danych dotyczących zatrudnienia, zamieszkania, pochodzenia etnicznego, wykształcenia i dochodów. I o tym należy informować władze oraz organizacje zajmujące się finansowaniem takich badań. O ile na początku pandemii włodarze wykazywały troskę oraz zainteresowanie kwestiami nierówności w przedmiocie zdrowia, teraz wydaje się, iż o tym zapomniały.

Nie pomiń naszych istotnych materiałów
Zapisz się do grupy na ulubionym komunikatorze

Wciąż należy przypominać, że przy określaniu środków i interwencji podejmowanych w zakresie zdrowia publicznego w czasie kryzysu należy również uwzględnić czynniki społeczne i strukturalne. Są one rzeczywiście niezbędne, jeśli mamy zrozumieć długoterminowe konsekwencje tego kryzysu i im zapobiec. Mówiąc prościej, jeśli nie weźmiemy pod uwagę czynników strukturalnych i społecznych podczas badania Covid-19, nie będziemy w stanie dostarczyć danych niezbędnych do zbudowania silnej podstawy naukowej, a w rezultacie nie będziemy w stanie właściwie zarządzać zdrowiem publicznym.

Naukowcy oparli się na osobistej wiedzy na temat nierówności w zakresie zdrowia, aby spróbować wyjaśnić ryzyko infekcji wśród osób wykonujących określone zawody lub mieszkających w bardziej zatłoczonych budynkach. Należało przypomnieć instytucjom ds. zdrowia oraz kolegom zajmującym się tą samą dziedziną, że praktycznie wszystkie czynniki ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu Covid-19 takich jak: palenie, otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca itp. to kwestie  kształtowane przez społeczeństwo.

To nie jest czas na milczenie tych z nas, którzy pracują nad kwestiami związanymi z nierównościami w zakresie zdrowia. To, co dzieje się dzisiaj na różnych szczeblach polityki rządów, będzie miało na nas wpływ przez pokolenia. Musimy spojrzeć na to w kategoriach podejścia długoterminowego. Należy podkreślić, iż nierówności w zakresie zdrowia powinny być uwzględniane we wszystkich dziedzinach polityki.

Zapobieganie tym nierównościom w czasie pandemii: jedno zdrowie we wszystkich dziedzinach polityki

Profilaktyka może być podzielona na trzy kategorie: pierwotną, wtórną i trzeciorzędną Czynniki „pierwotne” są podstawowymi i należy je uważnie obserwować, biorąc pod uwagę zbliżającą się recesję gospodarczą. Jeśli nie zapewnimy, że te czynniki zostaną ustanowione, sfinansowane i utrzymane, nie mamy szans na złagodzenie skutków przyszłych nacisków zewnętrznych, zwłaszcza skutków kryzysu klimatycznego. To po prostu kwestia praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Prawo dostępu do podstawowych potrzeb (woda, urządzenia sanitarne, edukacja, żywność, schronienie, informacja itp.) musi pozostać priorytetem.

Należy wspierać powszechną opiekę zdrowotną i społeczną – dostęp do badań przesiewowych, leczenia i opieki długoterminowej dla osób starszych. Podczas tego kryzysu widzieliśmy, iż prawa pracowników są kwestią kluczową; w rzeczywistości należy zagwarantować płatny urlop chorobowy, urlop rodzicielski (urlop macierzyński i / lub ojcowski) oraz odpowiednie zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z wykonywanym zawodem. Osoby, które pracują nielegalnie, muszą być również chronione poprzez ubezpieczenie społeczne.. Czyste i niedrogie mieszkania z odpowiednią przestrzenią muszą stać się priorytetem politycznym, ponieważ jest to podstawowe prawo człowieka. Edukacja musi być dostępna dla wszystkich bez wyjątku. W szkole dzieci i młodzież muszą mieć możliwość otrzymania przyzwoitego posiłku i przyborów szkolnych bez dodatkowych kosztów. Opieka nad dziećmi musi być dostępna dla wszystkich rodzin, które jej potrzebują, aby nie dopuścić do powstania nierówności płci w miejscu pracy.

Dane dotyczące zmiennych społecznych i społeczno-ekonomicznych muszą być systematycznie gromadzone i łączone ze zmiennymi dotyczącymi zdrowia. Należy tego dokonać poprzez przejrzyste zarządzanie danymi oraz, w razie potrzeby, pod nadzorem mediatora. Wreszcie, dane muszą zostać udostępnione politykom i naukowcom.

Zarządzanie złożoną pandemią, taką jak obecna, wymaga sprawiedliwego modelu społecznego i zrównoważonej gospodarki, również z punktu widzenia ochrony środowiska: ludzie są ważniejsi od zysku, a osoby odpowiedzialne za zdrowie publiczne muszą przyjąć tę perspektywę.

Żródło: Scienzainrete

 

Uważasz, że to istotny temat? Podziel się nim ze znajomymi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST
WAŻNE TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

TAGI

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001