Skip to content Skip to footer

Już od jakiegoś czasu wiemy, że nie całe jedzenie na świecie jest jedzone – ale to, ile dokładnie jest marnowane nie było do końca jasne do momentu w którym ONZ nie dokończyło swoich badań.

Raport Food Waste Index 2021, przygotowany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i organizację partnerską WRAP, wyszczególnia, że w 2019 roku około 931 milionów ton żywności – 17% całkowitej ilości dostępnej dla konsumentów – trafiło na śmietnik.

Wystarczyłoby to do zapełnienia 23 milionów w pełni załadowanych 40-tonowych ciężarówek, które ustawione zderzak w zderzak okrążyłyby świat siedem razy.

W raporcie zidentyfikowano 152 informacje dotyczących marnotrawienia żywności w 54 krajach i stwierdzono, że prawie każdy kraj, który zmierzył marnotrawstwo żywności, odnotował wysoki jego współczynnik. Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych wynosiło średnio 11%, co było wyższe niż w przypadku usług gastronomicznych (5%) i punktów sprzedaży detalicznej (2%). Poziom dochodów nie był czynnikiem wpływającym na ilość marnowanego jedzenia.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca świata oznacza to 121 kilogramów żywności zmarnowanej przez konsumentów każdego roku, z czego 74 kilogramów przypada na gospodarstwa domowe.

Marnowanie żywności ma znaczący wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarki. Na przykład, w krytycznym momencie dla działań na rzecz klimatu, 8-10% światowych emisji gazów cieplarnianych jest związanych z marnowaniem żywności.

Jeśli chcemy poważnie podejść do problemu zmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności oraz zanieczyszczenia i odpadów, przedsiębiorstwa, rządy i obywatele na całym świecie muszą zrobić wszystko, aby ograniczyć marnowanie żywności – mówi dyrektor wykonawczy UNEP Inger Andersen.

Prawie 700 milionów ludzi cierpiało głód w 2019 roku, szacuje się, że liczba ta wzrośnie przez pandemię COVID-19. Na całym świecie trzy miliardy ludzi nie może pozwolić sobie na zdrową dietę. Ograniczenie marnowania żywności w domu wydaje się być najmniejszą rzeczą, którą możemy zrobić.

Przez długi czas zakładano, że marnowanie żywności w domu jest istotnym problemem tylko w krajach rozwiniętych – mówi Marcus Gover, dyrektor generalny WRAP. – Po opublikowaniu raportu Food Waste Index widzimy, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna.

Cel dwunasty, punkt trzeci Zrównoważonego Rozwoju ONZ („SDG 12. 3”) ma na celu zmniejszenie o połowę ilości odpadów żywnościowych produkowanych zarówno na poziomie handlu detalicznego, jak i gospodarstw domowych w celu zmniejszenia wpływu odpadów na środowisko i gospodarkę.

Mając zaledwie dziewięć lat, nie uda nam się osiągnąć SDG 12. 3, jeśli nie zwiększymy znacząco inwestycji w rozwiązanie problemu marnowania żywności w domu na całym świecie – mówi Gover. – To musi być priorytetem dla rządów, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw i fundacji filantropijnych.

Źródło: Cosmos Magazine, ONZ

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PODOBA CI SIĘ TO CO CZYTASZ...

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Nasze Publikacje mogą być rozpowszechniane na podstawie licencji: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Icon
Icon
Icon
Icon