PRAWA CZŁOWIEKA / PRZEMOC / SPRAWY SPOŁECZNE

Zimbabwe zakłada knebel organizacjom pozarządowym

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie

Przyjęcie w zeszłym tygodniu nowej ustawy mającej na celu kontrolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Zimbabwe jest złowieszczym znakiem umacniania się u władzy skrajnej lewicowej partii Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe – Front Patriotyczny (ANZZ-FP). Jest to dodatkowo istotne, że tym roku z Zimbabwe będą wybory parlamentarne.

W następstwie upadku byłego prezydenta Zimbabwe Roberta Mugabe, obecny prezydent Emmerson Mnangagwa obiecał obywatelom nowe życie kraju. Jednak, jak widać w ciągu ostatnich pięciu lat, administracja ANZZ-FP nadal obiecuje bez pokrycia i decyduje się na utrzymanie władzy kosztem praw obywateli Zimbabwe.

W miarę zbliżania się wyborów można zaobserwować wysiłki administracji na rzecz konsolidacji władzy. W komisji wyborczej Zimbabwe zasiada wielu byłych wojskowych, którzy niezliczoną ilość razy nie pokazali swojej odrębności i obiektywizmu wobec poczynań państwa.

W czerwcu 2021 roku koordynator ANZZ-FP ds. rozwoju prowincji w Harare, Tafadzwa Muguti, wydał polecenie organizacjom pozarządowym, aby przedstawiły mu do zatwierdzenia swoje plany strategiczne i organizacyjne. Policja otrzymała polecenie aresztowania wszystkich członków organizacji pozarządowych, którzy odmówili, i zagroziła im trwałym zakazem działalności, jeśli się nie podporządkują. We wrześniu tego roku społeczeństwo obywatelskie Zimbabwe zaskarżyło ten nakaz do sądu najwyższego.

Dwa miesiące później rząd Zimbabwe opublikował w Government Gazette ustawę o zmianie ustawy o “prywatnych organizacjach wolontariackich”. Ustawa ta spotkała się z dużym odzewem ze strony społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ przedstawiono w niej sposoby, za pomocą których rząd zamierza kontrolować i uciszać wolność zrzeszania się, zgromadzeń i wypowiedzi organizacji pozarządowych oraz samych obywateli.

Społeczeństwo obywatelskie zakwestionowało tę ustawę, składając liczne oświadczenia pisemne i ustne.

W 2022 r. osoby, którym zależy na rozwoju odpowiedzialnego społeczeństwa, przekazały Komisji Prawnej Parlamentu oraz Komisji ds. Służby Publicznej Parlamentu dokument zatytułowany “Skonsolidowana analiza projektu ustawy o prywatnych organizacjach wolontariackich”. Społeczeństwo obywatelskie uczestniczyło również w spotkaniu konsultacyjnym z ministrem sprawiedliwości, podczas którego zgodził się on wprowadzić różne poprawki zgłoszone przez uczestniczące organizacje pozarządowe. Zostały one jednak później pominięte.

W 2022 roku ustawa o organizacjach pozarządowych przeszła przez serię konsultacji publicznych, podczas których stale spotykała się ze sprzeciwem. Podzielano obawy dotyczące chęci rządu do ingerowania w organizacje pozarządowe poprzez biurokratyczne i inwazyjne procesy. Projekt ustawy był postrzegany jako poważny atak na prawo do wolności stowarzyszeń, zgromadzeń i wyrażania opinii.

W trakcie tych publicznych przesłuchań donoszono o wielokrotnym zakłócaniu spokoju przez ubranych po cywilnemu wojskowych wobec tych, którzy sprzeciwiali się ustawie. W mieście Masvingo odnotowano co najmniej dwa incydenty, w których obrońcy praw człowieka i obywatele zostali słownie i fizycznie zaatakowani za wyrażanie swoich opinii przeciwko ustawie.

Nie trudno zrozumieć, że ustawa ma poważne konsekwencje dla działalności i zdolności organizacji pozarządowych do skutecznego wypełniania ich misji. Ucisza i tłumi wszelkie próby ochrony praw obywateli Zimbabwe, co uniemożliwi organizacjom również pełne uczestnictwo w polityce i konsultacjach społecznych w tym kraju.

Projekt ustawy ma na celu stałe monitorowanie i ocenianie organizacji pod kątem podejrzeń o pranie pieniędzy i terroryzm, co jest w sumie taktyką zwykle stosowaną w celu stłumienia finansowania zagranicznego lub jakiegokolwiek lobbingu opozycyjnego prowadzonego przez organizacje. Podpieranie się wojną z terroryzmem przechodzi w zasadzie w każdym z krajów.

Ponadto ustawa nadaje ministrowi szeroki zakres swobody w zakresie tego, co uznaje za “terroryzm”, a także możliwość wymiany kierownictwa organizacji pozarządowych lub ogólnej ingerencji w ich wewnętrzne funkcjonowanie.

Podobnie jak w przypadku innych projektów ustaw skierowanych przeciwko organizacjom pozarządowym, również i ta może spowodować wymóg ponownej rejestracji organizacji w przypadku wprowadzenia w nich “istotnych zmian”. Sytuacja ta dotyczyłaby każdego NGO – niezależnie od jego wielkości. Daje to rządowi większe możliwości odmowy rejestracji organizacjom praw człowieka, które uzna za opozycyjne wobec siebie i uznanie ich jako “konglomeraty terrorystyczne”, a co za tym idzie – kryminalizowania ich działań i karania członków organizacji.

To nie jedyne kontrowersyjne i niepokojące zapisy w ustawie. Rząd nadaje sobie również w niej prawo do wyrejestrowania każdej organizacji pozarządowej, która zostanie uznana za wspierającą partie polityczne w nadchodzących wyborach. Innymi słowy jest to narzędzie do bezwzględnego zamykania oficjalnego działania niewygodnych obrońców praw człowieka oraz innych spraw, które nie są spójne z wizją kraju rządzonego przez ANZZ-FP.

Ustawa została przedstawiona Senatowi Zimbabwe 31 stycznia 2023 roku i przeszła 3 czytania przy sprzeciwie tylko jednego ministra. Teraz została skierowana do prezydenta do podpisu, co w zasadzie pieczętuje koniec swobodnych działań organizacji pozarządowych w Zimbabwe.

Ustawa Private Voluntary Organisations (PVO) Act (2023) będzie więc narzędziem do dalszego łamania praw człowieka i w jeszcze większym stopniu będzie utrudniać podejmowanie prób utrzymania i ochrony praw obywateli Zimbabwe. Państwo represyjne umocni się jeszcze bardziej, wzmacniając dyktatorski charakter rządu, i jeszcze bardziej uniemożliwi obywatelom Zimbabwe korzystanie z ich praw do pełnego uczestnictwa we własnym społeczeństwie.

Zimbabwe wydaje się bardzo odległym rejonem, a ilości drastycznego łamania człowieka w Afryce nie są szokiem i zdziwieniem dla większości polskich obywateli. Jednakże przyglądanie się działaniom skrajnych organizacji politycznych, w jaki sposób chcą pacyfikować działalność organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego, powinna wzmacniać naszą czujność i zdecydowanie przy kolejnych zamachach na swobodę działań NGO w Polsce – niezależnie od tego jaka opcja polityczna rządzi w danym czasie.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

blank
blank
blank
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Hoża 86 lok. 410
  • 00-682 Warszawa
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.