ORION Organizacja Społeczna
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Zmiany klimatu spowodowały, że już niektóre części świata są zbyt gorące dla ludzi

blank

Globalne ocieplenie sprawiło, że niektóre części świata stały się tak gorące, że ludzkie ciało nie jest w stanie to wytrzymać. Efekt ten pojawił się kilkadziesiąt lat wcześniej niż sądzono na podstawie modeli klimatycznych.

Wielokrotne pomiary przeprowadzone w Jacobabad w Pakistanie i Ras al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykazały, że podczas 1 do 2 godzin dziennie, temperatury w tych miejscach są powyżej śmiertelnego progu.

Temperatura termometru mokrego (TW) jest miarą ciepła i wilgotności, pobieraną z termometru pokrytego nasączoną wodą szmatką. Powyżej progu TW wynoszącego 35°C ciało nie jest w stanie ochładzać się poprzez pocenie. Niższe poziomy mogą być również śmiertelne, jak zaobserwowano podczas fali upałów w Europie w 2003 roku, która zabiła tysiące ludzi, a nie przekroczyła wówczas TW o wartości 28°C.

Tom Matthews z University of Loughborough w Wielkiej Brytanii wraz ze swoim zespołem przeanalizowali dane pochodzące ze stacji meteorologicznych z całego świata i stwierdzili, że częstotliwość temperatur wilgotnych termometrów znajdujących się w przedziale 27 a 35°C podwoiła się od roku 1979.

Największy wzrost częstotliwości takich wyników nastąpił w Zatoce Perskiej, Indiach, Pakistanie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Jednakże w Jacobabad oraz Ras al Khaimah przekroczono próg 35°C. Jest to pierwsze takie notowanie pojawiające się w literaturze naukowej.

Istnieje szansa, że na poszczególnych stacjach pogodowych mogą występować wady lub usterki, takie jak nieprawidłowa kalibracja instrumentów. Jednakże Matthews twierdzi, że ogólny obraz tego, z czym mamy do czynienia, jest bardzo wyraźny.

– Przekroczenie wszystkich tych progów pociąga za sobą większe ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Możemy powiedzieć, że powszechnie zbliżamy się do magicznego progu TW 35°C – mówi. – Wygląda na to, że w niektórych przypadkach przez krótki okres dnia już przekraczamy tę wartość. 

Jego zespół potwierdził owo naruszenie również poprzez zastosowanie innego, szeroko stosowanego zestawu danych pogodowych. Analiza danych pochodzących z tego zestawu sugeruje, że kilka szerszych obszarów Zatoki Perskiej zbliża się do przekroczenia granicy TW 35°C, a nie tylko kilka punktów, jak do tej pory sądzono. Nastąpi to, kiedy dojdziemy do granicy 2,3°C globalnego ocieplenia. Przypomnijmy, że świat ogrzał się już o 1°C.

Tak intensywne wilgotne temperatury już w znacznym stopniu wypłynęły na zamożne państwa Zatoki Perskiej, w których klimatyzacja dostępna jest, ale głównie dla bogatych ludzi.

Matthews ostrzega, że przy ciągłych zmianach klimatu skrajne wyniki obejmą również obszary w Pakistanie, a nawet w Indiach. Są to kraje, które ze względu na niską zamożność nie będą w stanie się na to przygotować. Nawet gdyby pojawiły się takie możliwości, to do chłodzenia na taką skalę potrzebne byłoby ogromne zużycie energii… co prawdopodobnie jeszcze bardziej zaostrzyłoby zmiany klimatu.

Steven Sherwood z University of New South Wales w Australii twierdzi, że badanie to zawiera istotne informacje. – Implikacje tego badania są takie, że ekstremalne warunki, które stanowią wyzwanie dla wytrzymałości ludzkiego ciała, nie są tak odległe w przyszłości, jak myśleliśmy. Przynajmniej nie w przypadku kilku miejsc na Ziemi. 

Clare Heaviside z University College London potwierdza, że praca jest zgodna z istniejącymi badaniami, ale ostrzega przez nadmiernym koncentrowaniem się na progu TW wynoszącym 35°C. – Trudno jest powiązać próg temperatury mokrego termometru z konkretnymi wynikami zdrowotnymi dla różnych grup ludności.

Nie mniej – czy na pewno chcemy sprawdzać, ile jesteśmy w stanie znieść?

Źródło: Science Advances

Przeczytaj także

Myślisz, że wiesz co znaczy z wolnego wybiegu? Pomyśl raz jeszcze

Alan O. Grinde

Pandemia – pandemią, ale nie możemy zapomnieć o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Alan O. Grinde

Zdarzenie klimatyczne z XIX wieku zabiło miliony osób. Czy może się ono powtórzyć?

Alan O. Grinde

Zostało 11 lat do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Co tak na prawdę robimy?

Alan O. Grinde

Niesamowite zdjęcia satelitarne pokazują spadek zanieczyszczenia powietrza odkąd Europejczycy pozostają w domach

Uzdrawianie warstwy ozonowej

Alan O. Grinde