SPRAWY SPOŁECZNE

Zmiany klimatu spowodowały, że już niektóre części świata są zbyt gorące dla ludzi

blank

Globalne ocieplenie sprawiło, że niektóre części świata stały się tak gorące, że ludzkie ciało nie jest w stanie to wytrzymać. Efekt ten pojawił się kilkadziesiąt lat wcześniej niż sądzono na podstawie modeli klimatycznych.

Wielokrotne pomiary przeprowadzone w Jacobabad w Pakistanie i Ras al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykazały, że podczas 1 do 2 godzin dziennie, temperatury w tych miejscach są powyżej śmiertelnego progu.

Temperatura termometru mokrego (TW) jest miarą ciepła i wilgotności, pobieraną z termometru pokrytego nasączoną wodą szmatką. Powyżej progu TW wynoszącego 35°C ciało nie jest w stanie ochładzać się poprzez pocenie. Niższe poziomy mogą być również śmiertelne, jak zaobserwowano podczas fali upałów w Europie w 2003 roku, która zabiła tysiące ludzi, a nie przekroczyła wówczas TW o wartości 28°C.

Tom Matthews z University of Loughborough w Wielkiej Brytanii wraz ze swoim zespołem przeanalizowali dane pochodzące ze stacji meteorologicznych z całego świata i stwierdzili, że częstotliwość temperatur wilgotnych termometrów znajdujących się w przedziale 27 a 35°C podwoiła się od roku 1979.

Największy wzrost częstotliwości takich wyników nastąpił w Zatoce Perskiej, Indiach, Pakistanie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Jednakże w Jacobabad oraz Ras al Khaimah przekroczono próg 35°C. Jest to pierwsze takie notowanie pojawiające się w literaturze naukowej.

Istnieje szansa, że na poszczególnych stacjach pogodowych mogą występować wady lub usterki, takie jak nieprawidłowa kalibracja instrumentów. Jednakże Matthews twierdzi, że ogólny obraz tego, z czym mamy do czynienia, jest bardzo wyraźny.

– Przekroczenie wszystkich tych progów pociąga za sobą większe ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Możemy powiedzieć, że powszechnie zbliżamy się do magicznego progu TW 35°C – mówi. – Wygląda na to, że w niektórych przypadkach przez krótki okres dnia już przekraczamy tę wartość. 

Jego zespół potwierdził owo naruszenie również poprzez zastosowanie innego, szeroko stosowanego zestawu danych pogodowych. Analiza danych pochodzących z tego zestawu sugeruje, że kilka szerszych obszarów Zatoki Perskiej zbliża się do przekroczenia granicy TW 35°C, a nie tylko kilka punktów, jak do tej pory sądzono. Nastąpi to, kiedy dojdziemy do granicy 2,3°C globalnego ocieplenia. Przypomnijmy, że świat ogrzał się już o 1°C.

Tak intensywne wilgotne temperatury już w znacznym stopniu wypłynęły na zamożne państwa Zatoki Perskiej, w których klimatyzacja dostępna jest, ale głównie dla bogatych ludzi.

Matthews ostrzega, że przy ciągłych zmianach klimatu skrajne wyniki obejmą również obszary w Pakistanie, a nawet w Indiach. Są to kraje, które ze względu na niską zamożność nie będą w stanie się na to przygotować. Nawet gdyby pojawiły się takie możliwości, to do chłodzenia na taką skalę potrzebne byłoby ogromne zużycie energii… co prawdopodobnie jeszcze bardziej zaostrzyłoby zmiany klimatu.

Steven Sherwood z University of New South Wales w Australii twierdzi, że badanie to zawiera istotne informacje. – Implikacje tego badania są takie, że ekstremalne warunki, które stanowią wyzwanie dla wytrzymałości ludzkiego ciała, nie są tak odległe w przyszłości, jak myśleliśmy. Przynajmniej nie w przypadku kilku miejsc na Ziemi. 

Clare Heaviside z University College London potwierdza, że praca jest zgodna z istniejącymi badaniami, ale ostrzega przez nadmiernym koncentrowaniem się na progu TW wynoszącym 35°C. – Trudno jest powiązać próg temperatury mokrego termometru z konkretnymi wynikami zdrowotnymi dla różnych grup ludności.

Nie mniej – czy na pewno chcemy sprawdzać, ile jesteśmy w stanie znieść?

Źródło: Science Advances

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.