SOLITAIRE przeciwko udarowi

Udar mózgu jest czwartą przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną długotrwałej niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych, jednakże lekarze mają w użyciu kilka sprawdzonych metod leczenia. Obecnie wprowadzane nowe urządzenie, które usuwa z mózgu skrzepy powodujące udar. Już teraz naukowcy okrzyknęli je jako zmieniające “zasady gry”.

W niedawno przeprowadzonym badaniu klinicznym, urządzenie o nazwie SOLITAIRE Flow Restoration Device, znacznie przewyższyło standardowo wykorzystywane mechaniczne sposoby leczenia. Odkrycia związane z badaniem z użyciem SOLITAIRE w celu dokonania embolektomi (zabieg operacyjny polegający na otwarciu tętnicy mający na celu usunięcie materiału zatorowego), zostały opublikowane dzisiaj w internetowym wydaniu magazynu The Lancet. Wkrótce bardziej rozwinięta wersja pojawi się w wersji papierowej.

SOLITAIRE, który został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, jest jednym z urządzeń całkowicie nowej generacji, opracowanych w celu usuwania zakrzepów krwi z zablokowanych tętnic mózgowych u pacjentów, którzy doświadczyli zawału mózgu. Urządzenie zawiera samorozpakowujące się, podobne do stentu opracowanie. Jak tylko zostanie umieszczone w zablokowanej arterii, za pomocą cienkiej rurki cewnika, kompresuje oraz przechwytuje skrzep. Następnie sam skrzep jest usuwany przez odsysające urządzenie, na nowo otwierając zablokowany kanał dla naczyń krwionośnych.

“Te nowe urządzenie w znaczny sposób zmienia sposób w jaki możemy leczyć udar, niedokrwienie”, mówi główny autor badań, Dr Jeffrey L. Saver, dyrektor Centrum Zawałowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA), a także profesor neurologii w Szkole Medycznej Davida Geffena przy UCLA. “Przemierzyliśmy drogę od pierwszych procedur usuwających zakrzepy, które były tylko umiarkowanie dobre w ponownym otwieraniu tętnic docelowych, do obecnego stanu, gdzie mamy wysoko efektywne narządzie”.

Wyniki badań wykazywały, że urządzenie otwierało zablokowane naczynia bez powodowania objawów krwawienia w lub wokół mózgu, aż u 61% pacjentów. Standardowo używane narzędzie, sugerowane przez Agencję ds. Żywności i Leków, podobne w działaniu do korkociągu, nazywane MERCI Retriver, było skuteczne tylko w 24% przypadków.

Korzystanie z SOLITAIRE stwarza również lepsze szanse na przetrwanie trzech trudnych miesięcy po udarze. Procent umieralności po wykorzystaniu nowego urządzenia został określony na 17.2%. W porównaniu z dotychczasowymi statystykami utrzymującymi 38.2% jest to znacznie lepszy wynik.

Około 87% wszystkich udarów spowodowane jest przez skrzepy krwi blokujące naczynia dostarczające krew do mózgu. Do leczenia udaru stosuje się zatwierdzony przez agencję lek łamiący skrzepy, znany jako tkankowy aktywator plazminogenu. Lek ten jednakże musi zostać podany w ciągu 4 i pół godziny od wystąpienia objawów udaru, a nawet szybciej w przypadku starszych pacjentów.

W przypadku kiedy niszczące skrzepy leki nie mogą zostać podane lub są nieefektywne, skrzep może być nieraz usunięty mechanicznie nie tylko w ciągu wspomnianego, trwającego 4 i pół godziny okna, ale także poza tymi ramami czasowymi. Obecne badania jednak nie podnoszą porównań pomiędzy mechanicznym usuwaniem skrzepów, a leczeniem z użyciem leków.

Podczas badania, naukowcy losowo wybrali 113 pacjentów z udarem mózgu z 18 szpitali, aby przeszli terapię z użyciem urządzeń SOLITAIRE oraz MERCI, w ciągu 8 godzin od pojawienia się objawów udaru. Zabiegi dokonywano pomiędzy styczniem 2010 roku, a lutym 2011. Średnia wieku pacjentów była 67 lat, z czego 68 z nich to byli mężczyźni. Średni czas od momentu pojawienia się objawów do momentu zabiegu to 5.1 godziny. Czterdzieści procent pacjentów nie odczuło poprawy w związku ze standardowym leczeniem medykamentami. Pozostała część partycypujących chorych nie otrzymała leków w ogóle.

Na sugestię komitetu monitorującego bezpieczeństwo, badania zostały zakończone prawie rok wcześniej niż planowano z powodu znacznie lepszych wyników w związku z leczeniem eksperymentalnym urządzeniem.

Inne znaczące odkrycia pokazują, że:
– 2% pacjentów leczonym z użyciem SOLITAIRE miało symptomy krwawienia w mózgu, w porównaniu z 11% w stosunku do których zostało użyte MERCI
– w ciągu 90-dniowej obserwacji, całkowity poziom niepożądanych zdarzeń, włączając w to krwawienie w mózgu było podobne w przypadku obu urządzeń
– 58% pacjentów po leczeniu z użyciem SOLITAIRE odzyskało dobre mentalne i motoryczne funkcjonowanie w ciągu 90 dni. Pacjentów z podobnym rezultatem po leczeniu MERCI było już tylko 33&
– urządzenie SOLITAIRE otworzyło również więcej naczyń krwionośnych podczas pojedynczego podejścia, przez co wymaga mniejszej ilości prób z innymi urządzeniami czy lekami

“Prawie dziesięć lat temu, nasz zespół z Centrum Zawałowego UCLA opracował pierwsze urządzenie walczące z udarem – MERCI Retriever – a obecnie jesteśmy dumni mogąc pomóc stworzyć oraz z sukcesem przetestować jego następcę, całkowicie nowej generacji urządzenie do usuwania skrzepów”, mówi Dr Reza Jahan, profesor radiologii na Uniwersytecie Kalifornijskim, a także badacz, który prowadził również przedkliniczne testy. “Jest to bardzo ekscytująca wiadomość, że mamy nowe, bardzo wydajne narządzie, które może poprawić wyniki u pacjentów z udarem”.

Pozostali autorzy badań to Dr Elad Levy, Dr Tudor G. Jovin, Dr Blaise Baxter, Dr Raul Nogueira, Dr Wayne Clark, Dr Ronald Budzik, Dr Osama O. Zaidat.

Fundatorem badań jest firma Covidien, która jest również producentem urządzenia SOLITAIRE. Urządzenie to otrzymało już zielone światło przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, a także zostało zaakceptowane przez jej europejskie odpowiedniki.

Źródło: UCLA Newsroom

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.