ORION Organizacja Społeczna

Temat : zdrowie

CZŁOWIEK I BIOSFERA

Jak silna jest symbioza i współ-ewolucja ludzi z mikroświatem? Geny wiele o tym decydują

Aleksandra Góralczyk
Pewnie nie raz już w życiu miałeś okazję usłyszeć słynne słowa angielskiego poety przełomu XVI/XVII wieku – Johnego Donne: żaden człowiek nie jest wyspą. Dotyczy...