Wzór pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Jak złożyć skuteczny pozew o alimenty? To temat, który trapi znaczną część kobiet, w tym również tych, które zgłaszają się do projektu #maszwsparcie. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dla kobiet doświadczających przemocy zapraszam do zapoznania się ze wzorem pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Pełna wersja z umówieniem i bez jest również gotowa do pobrania na końcu artykułu.

Najpierw krótkie wprowadzenie. 

OZNACZENIE SĄDU

Pozew inicjujący sprawę o alimenty można złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli w tym przypadku małoletniego dziecka. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu sądem właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty jest sąd rejonowy.

OZNACZENIE STRON

Stronami w sprawie o alimenty są powód i pozwany. Należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy. W odniesieniu do strony powodowej należy podać również numery PESEL.

Powodem nazywamy osobę, która chce uzyskać alimenty. W sprawie o alimenty na rzecz małoletniego dziecka po stronie powodowej występuje uprawnione do alimentacji małoletnie dziecko. Dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia nie może występować przed sądem samodzielnie, więc w jego imieniu występuje przedstawiciel ustawowy – w przykładzie matka. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, pod której władzą rodzicielską pozostaje dziecko.

Pozwanym nazywamy osobę, od której chcemy uzyskać alimenty. Z reguły jest nim rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na stałe.

W sprawie o alimenty strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Kiedy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika należy wskazać jego imię, nazwisko oraz adres. Należy w formie załącznika do pozwu dołączyć również pełnomocnictwo.

WPS

WPS – jest to wartość przedmiotu sporu. W pozwie o alimenty jest to suma alimentów, którą żądamy za cały rok. W przykładzie określona miesięczna kwota to 1000 zł, czyli za cały rok to 12 000 zł.

Treść pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie znajduje się poniżej w plikach do pobrania. 

Nie pomiń naszych istotnych materiałów
Zapisz się do grupy na ulubionym komunikatorze

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK PO 20:00 JEDNA WIADOMOŚĆ

Artykuł powstał w ramach #maszwsparcie – Kampanii reakcyjno-informacyjnej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Publikacja jest dostępna pod licencją :

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

Podziel się:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
TAGI:
Weronika Winiarska

Weronika Winiarska

Mecenas związana z warszawską Kancelarią Radców Prawnych Szal i Partnerzy.
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST
WAŻNE TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001

Skip to content