Wzór pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

blank

Jak złożyć skuteczny pozew o alimenty? To temat, który trapi znaczną część kobiet, w tym również tych, które zgłaszają się do projektu #maszwsparcie. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dla kobiet doświadczających przemocy zapraszam do zapoznania się ze wzorem pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Pełna wersja z umówieniem i bez jest również gotowa do pobrania na końcu artykułu.

Najpierw krótkie wprowadzenie. 

OZNACZENIE SĄDU

Pozew inicjujący sprawę o alimenty można złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli w tym przypadku małoletniego dziecka. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu sądem właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty jest sąd rejonowy.

OZNACZENIE STRON

Stronami w sprawie o alimenty są powód i pozwany. Należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy. W odniesieniu do strony powodowej należy podać również numery PESEL.

Powodem nazywamy osobę, która chce uzyskać alimenty. W sprawie o alimenty na rzecz małoletniego dziecka po stronie powodowej występuje uprawnione do alimentacji małoletnie dziecko. Dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia nie może występować przed sądem samodzielnie, więc w jego imieniu występuje przedstawiciel ustawowy – w przykładzie matka. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, pod której władzą rodzicielską pozostaje dziecko.

Pozwanym nazywamy osobę, od której chcemy uzyskać alimenty. Z reguły jest nim rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na stałe.

W sprawie o alimenty strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Kiedy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika należy wskazać jego imię, nazwisko oraz adres. Należy w formie załącznika do pozwu dołączyć również pełnomocnictwo.

WPS

WPS – jest to wartość przedmiotu sporu. W pozwie o alimenty jest to suma alimentów, którą żądamy za cały rok. W przykładzie określona miesięczna kwota to 1000 zł, czyli za cały rok to 12 000 zł.

Treść pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie znajduje się poniżej w plikach do pobrania. 

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
Artykuł powstał w ramach #maszwsparcie – Kampanii reakcyjno-informacyjnej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
blank

Weronika Winiarska

Mecenas związana z warszawską Kancelarią Radców Prawnych Szal i Partnerzy.

[elementor-template id="81309"]
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.