PRAWA CZŁOWIEKA / PRZEMOC / SPRAWY SPOŁECZNE

Wzór pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

PRAWA CZŁOWIEKA / PRZEMOC / SPRAWY SPOŁECZNE

Wzór pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Jak złożyć skuteczny pozew o alimenty? To temat, który trapi znaczną część kobiet, w tym również tych, które zgłaszają się do projektu #maszwsparcie. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dla kobiet doświadczających przemocy zapraszam do zapoznania się ze wzorem pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Pełna wersja z umówieniem i bez jest również gotowa do pobrania na końcu artykułu.

Najpierw krótkie wprowadzenie. 

OZNACZENIE SĄDU

Pozew inicjujący sprawę o alimenty można złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli w tym przypadku małoletniego dziecka. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu sądem właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty jest sąd rejonowy.

OZNACZENIE STRON

Stronami w sprawie o alimenty są powód i pozwany. Należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy. W odniesieniu do strony powodowej należy podać również numery PESEL.

Powodem nazywamy osobę, która chce uzyskać alimenty. W sprawie o alimenty na rzecz małoletniego dziecka po stronie powodowej występuje uprawnione do alimentacji małoletnie dziecko. Dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia nie może występować przed sądem samodzielnie, więc w jego imieniu występuje przedstawiciel ustawowy – w przykładzie matka. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, pod której władzą rodzicielską pozostaje dziecko.

Pozwanym nazywamy osobę, od której chcemy uzyskać alimenty. Z reguły jest nim rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na stałe.

W sprawie o alimenty strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Kiedy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika należy wskazać jego imię, nazwisko oraz adres. Należy w formie załącznika do pozwu dołączyć również pełnomocnictwo.

WPS

WPS – jest to wartość przedmiotu sporu. W pozwie o alimenty jest to suma alimentów, którą żądamy za cały rok. W przykładzie określona miesięczna kwota to 1000 zł, czyli za cały rok to 12 000 zł.

Treść pozwu o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie znajduje się poniżej w plikach do pobrania. 

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
Artykuł powstał w ramach #maszwsparcie – Kampanii reakcyjno-informacyjnej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Weronika Winiarska

Mecenas związana z warszawską Kancelarią Radców Prawnych Szal i Partnerzy.

[elementor-template id="81309"]

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.