ORION Organizacja Społeczna

Autor : Magdalena Herbeć

Magdalena Herbeć
4 Artykuły
Absolwentka SGGW, mieszczuch marzący o swoim prywatny skrawku poza miastem, entuzjastka picia kawy i wody z cytryną.
NIEWIDZIALNA RĘKA PRZEMOCY

Dzieciństwo narażone na przemoc a zdrowie w późniejszych etapach życia: badania kliniczne i biologia stresu łączą siły

Magdalena Herbeć
Wielu młodych ludzi, którzy są maltretowani przez dorosłych, prześladowani przez dręczycieli, doświadczyli czynnej napaści lub są świadkami przemocy domowej reagują na styczność z przemocą poprzez...