Autor: Weronika Winiarska

Niebieska karta – istotne informacje

Zgodnie z art. 9d par. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych

Wzór o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

W ramach prowadzonego projektu #maszwsparcie obserwujemy bardzo różne sytuacje kobiet doświadczających przemocy. Powtarzającą się często sytuacją jest brak wiedzy o przysługujących prawach, możliwości wyjścia z

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001