Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet doświadczających przemocy

KAMPANIA REAKCYJNO-INFORMACYJNA

#maszwsparcie

Projekt dotyczy organizacji nieodpłatnego wsparcia prawnego dla kobiet doświadczających jednego lub wielu rodzajów przemocy. We współpracy partnerskiej ze specjalistami prawa karnego i cywilnego pomoc prawną otrzyma przynajmniej 135 kobiet. Równolegle prowadzona będzie edukacja społeczna poprzez kampanię informacyjną.

Projekt finansowany ze środków

PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE
- FUNDUSZ KRAJOWY
maszwsparcie logo aktywni obywatele 3

Projekt realizowany w partnerstwie

SZAL I PARTNERZY - KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE
maszwsparcie logo kancelaria 3

Nie jesteś sama

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Od stycznia 2022 r. będziesz mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, która będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń. Abyś mogła odbyć konsultacje, powinnaś powiedzieć nam o swojej potrzebie, kierując zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej rozmowy realizowanej poprzez jeden z popularnych i ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype, Zoom, MsTeams). Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzorku lub osobą doświadczającą trudności w komunikowaniu się poprzez Internet, możesz otrzymać poradę przez telefon lub przez email.

W sposób szczególny z pomocy prawnej skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych czy obywatelskich przyjmowane mogą być poza kolejnością.

W ramach realizowanego projektu, pomoc prawna obejmuje:

Poinformowanie

osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

Wskazanie

osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

Sporządzenie

projektu pisma w wyżej wymienionych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

Nieodpłatną

mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Pomoc

w przygotowaniu zawiadomień do organów ścigania, mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz w przygotowaniu zawiadomień do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie w jakim dana sytuacja odnosi się do zjawiska przemocy

Udzielaniu

pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego, o ile związane są z zagadnieniem przemocy ekonomicznej

Poradnictwo

  • w zakresie szeroko rozumianego obszaru prawnego jakim są różne formy przemocy
  • w zakresie prawa karnego w związku z doznawaną przez kobiety przemocą, w tym przemocą domową, seksualną i stalkingiem (nękaniem), skierowaniem sprawców przemocy na przymusowe leczenie
  • w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, podziału majątku
  • w zakresie prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację i molestowanie seksualne

Pamiętaj, że nie jesteś sama

Chociaż środki pozyskane na nieodpłatną pomoc prawną zostały wyczerpane, to pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. Jeśli znajdujesz się w toksycznej i przemocowej sytuacji znajdź w sobie siłę , aby sięgnąć po profesjonalną pomoc. Wokół Ciebie znajduje się wiele osób i organizacji, które wesprą Twoje dążenie do życia wolnego od nadużyć i przemocy. Trzymamy za Ciebie kciuki.
EDUKACJA SPOŁECZNA

Kampania informacyjna

Edukacja jako szczepionka na przemoc ma na celu przypomnienie, że każda przemoc jest przestępstwem i nie powinna być ignorowana. Poczytaj o sytuacji kobiet w Polsce i na świecie w różnych aspektach (zawodowym, społecznym, historycznym) oraz dokształć się w zakresie prawa związanego z przemocą oraz równością.

CZYTAJ WIĘCEJ

Edukacja to szczepionka na przemoc

Zapraszamy do poprzednich publikacji na temat sytuacji kobiet w Polsce i na świecie.

ŚLEDŹ TEN HASHTAG W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYM PROJEKTEM

#maszwsparcie

Nie zapomnij również odwiedzać naszych profili na Facebook, Instagram oraz Youtube

#MASZWSPARCIE

“Matnia” bookstory

Bookstory to nazwa nowego modelu koncepcyjnego w tworzeniu książek, łączącego elementy gry paragrafowej oraz improwizacyjnego pisania książki. Polega on na pisaniu tekstu w odcinkach, na których końcu autor wymienia kilka opcji z propozycjami dalszego rozwoju akcji. Potem treść jest tworzona według opcji, która zbierze najwięcej głosów. “Matnia” to opowieść o Andżelice pracującej na stacji benzynowej, doświadczającej przemocy ze strony partnera… Jak zakończy się jej historia zależy od Was… Śledźcie page’a “Matnia”.

#MASZWSPARCIE

Multimedia

W ramach projektu realizujemy spoty informacyjne, wywiady oraz inne materiały audio-wizualne.

PATRONATY I MATRONATY

Wspierają nas

Poznajcie media, organizacje i inne działalności, które oficjalnie wspierają realizację naszego projektu.

domek na kulawej nozce v1
PODCAST

Domek na kulawej nóżce

Podcast prowadzony przez Martę i Sylwię, który z założenia ma być bezpieczną przestrzenią do mówienia o kwestiach trudnych. W podcaście posłuchacie o tym jak zerwać z toksycznymi relacjami, postawić zdrowe granice, o pasjach i ciszy, czyli wielu elementach zdrowego psychicznie życia.

gmina dlugoleka logo
SAMORZĄD

Gmina Długołęka

Gmina Długołęka położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego i jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce. Nasz projekt wspiera na wielu płaszczyznach, w tym zamieszczając plakaty w siedzibie gminy czy w Gazecie Gminy Długołęka. 

black and blond
STUDIO FRYZUR

Black & Blond

Black & Blond to studio fryzur na terenie Wrocławia działające od ponad 10 lat. Zespół ten to również ludzie bardzo wrażliwi społecznie – którzy nie raz wspierali nasze inicjatywy. Tym razem z w siedzibie można pobrać broszurę i plakat projektu. Projekt był również prezentowany w Dniu Kobiet podczas eventu społecznego dla mam samotnie wychowujących dzieci. 

#MASZWSPARCIE

Kontakt z nami

Masz pytania, sugestie, chcesz współpracować z nami? Czekamy na kontakt z Tobą.